نوع شرکت و موضوع فعالیت شرکت

  نوع شرکت و موضوع فعالیت شرکت

نوع شرکت:
شرکت پتروشیمی ارومیه از نوع سهامی عام می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:
احداث مجتمع پتروشيمي بمنظور فعاليت در برخي رشته هاي پتروشيمي و شيميائي و صنايع وابسته به آن، تهيه و توليد انواع مواد و فرآورده هاي پتروشيمي از قبیل سولفات آمونیم، کریستال ملامین، اسید سولفوریک، سولفات پتاسیم و اسید کلریدریک فعالیت دارد.

  • استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری.

  • انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.

انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.