ایمنی

 
اهمیت اداره ایمنی
هر ساله میلیون‌ها حادثه در دنیا اتفاق می افتد، برخی از این حوادث باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی موقت می‌شوند که ممکن است ماه ها دوام یابد. حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد و زیان‌های اقتصادی بسیاری می‌گردند و جامعه را متحمل خسارات جبران ناپذیری می‌کنند. توجه به سلامت سرمایه انسانی و حفظ فرایند تولید ، به منظور حذف و یا کاهش حوادث شغلی، از اهمیت به سزایی برخوردار است، و باید اذعان نمود بدون توجه به نیروی انسانی، هیچ فرآیندی به سمت نتیجه مطلوب نخواهد رفت.
به همین جهت جلوگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از آن وظیفه‌ای مهم و اساسی است که واحد ایمنی پتروشیمی ارومیه با بهره‌گیری از کادری مجرب با نگرش پیشگیرانه در بخش ایمنی و کنترل سطوح و انواع مختلف شرایط اضطراری به مقابله با آن می‌پردازد، واحد ایمنی برای نیل به هدف « حادثه صفر» مجموعه‌ای از وظایف سازمانی را با مشارکت تمامی گروه های عملیاتی و ستادی مجتمع پتروشیمی ارومیه به اجرا می گذارد.
واحد ایمنی امور HSE در راستای خط مشی شركت پتروشيمي ارومیه اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در اين راستا برنامه های خود را در قالب دو فرايند دنبال مي كند:
• ایمن سازی فعالیت ها و عملیات
• حداقل نمودن ریسک عوامل بالقوه آسیب رسان