مناقصه پروژه پلی کلراید آلومینیم (PAK)

آگهی مناقصه عمومی(پلی کلراید آلومینیم)

 

شرایط متقاضی :
1- داشتن شخصیت حقوقی، شماره شناسه ملی و شماره اقتصادی مودیان مالیاتی
2- داشتن سوابق، تجربه، دانش فنی و نیز توانمندی کافی مرتبط با موضوع مناقصه
3- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانتنامه های معتبر بانکی
4- حسن سابقه در کارهای قبلی
5- داشتن توانایی  تأمین مالی پروژه و ارائه  موافقت نامه اولیه تأمین مالی با بانک یا موسسه تأمین کننده منابع مالی
6- دارا بودن یکی از گواهینامه های صلاحیت با یکی از ترکیب های  ذیل :
–     گواهینامه صلاحیت پیمانکاری طرح و ساخت صنعتی (نوع 1 با معرفی پیمانکاران فرعی) در رسته نفت و گاز (پیمانکاری پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و مشاوره واحدهای پالایشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی) و یا رسته صنعت و معدن (پیمانکاری صنعت و مشاوره صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری)
–      مشارکت های متشکل از مشاوران پایه 1 گروه نفت و گاز (تخصص واحدهای پالایشگاه نفت، گاز و صنایع پتروشیمی) و یا گروه صنعت (تخصص صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی، کشاورزی، نساجی و پلیمری) با پیمانکاران پایه 1 رشته نفت و گاز (زیر رشته پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی) و یا رشته صنعت و معدن (زیر رشته صنعت)
7- تکمیل فرم های استعلام ارزیابی کیفی و ارسال مدارک و مستندات مربوطه فوق و سایر موارد درخواستی مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران
شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک و ارزیابی توانمندی متقاضیان در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت های واجد شرایط اقدام خواهد نمود. ارایه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. در ضمن به درخواست ها و مدارک ارسالی بعد از مدت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی ارومیه